Motivaatio ja lepo

Silloin kun tuntuu, että homma ei suju, kannattaa pysähtyä miettimään missä vika. Tynjälän kirjoittaman kirjan, Oppiminen tiedon rakentamisena, lukeminen oli kuin tervan juontia (sinänsä typerä sanonta, kuka nyt sitten on juonut tervaa :o ). Huomasin olevani kiukkuinen ja tiuskivani pienistä jutuista. Onko kirja niin huono?

Hyvinvoinnin yksi merkittävin tekijä on opiskelun rytmittäminen levon ja aktiivisuuden välillä. Silloin kun on väsynyt, motivaatio katoaa. Ilman motivaatiota ei synny uuden oppimista ja ymmätämistä. Kirja ei siis ole syyllinen, vaan väsymykseni.

Tämän verran kuitenkin sain kirjasta ajatuksia konstruktivistisesta oppimiskäsityksestä:


-Oppija on aktiivinen toimija, ei passiivinen tiedon vastaanottaja
-Oppiminen pois toistamisesta ja muistamisesta koti ymmärtämistä, merkityksien rakentamista ja soveltamista
-Aikaisemmat tiedot, taidot, uskomukset, kokemukset ja käsitykset ovat pohja uuden oppimiselle
    +oppimisen alussa opettajan tehtävä on ottaa ne selville, arvioida alkutilanne ja rakentaa uuden   oppiminen niiden pohjalta
-Metakognitiiviset taidot (tietoisuus omasta ajattelusta, oppimisesta ja muistamisesta) tärkeitä
    +tuesta kohti itseohjautuvuutta
-Faktojen nimeämisestä kohden kuvaamista, selittämistä, analysointia, arviointia jne.
-Erilaisten näkökulmien, tulkintojen ja oppimismenetelmien käyttö
-Tieto nähdään muuttuvana, väliaikaisena ja suhteellisena
-Opetussuunnitelman painopiste pois tavoitteista ja sisällöistä kohden oppimisprosessia, tiedonhankintaa ja elinikäistä oppimista
-Sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yhteisöllisen oppimisen merkitys
    +ajatusten ulkoistaminen, reflektointi muilta
    +lukeminen, oppimispäiväkirja sisäinen puhe, ajattelu ym. myös vuorovaikutuksellista (suhteessa kirjan kirjoittajan ajatuksiin, omiin kokemuksiin, ympäröivään kulttuuriin…)
-Tutkiva oppimisprosessi (ongelma, kysymys, hypoteesi, teoria, havainto…)
-Motivointi ja motivaation ylläpito
    +tehtävien ja oppimismenetelmien monipuolisuus
    +opittavan asian merkityksellisyys
    +itseohjautuvuuden tukeminen
    +opettajan, oppijan ja ryhmän arviointi osana oppimisprosessia

Nyt on aika laittaa aivot leposäädölle, nauttia lämmöstä, rakkaista ympärilläni ja vaan olla!
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti