Tunnista, tunnusta ja ohjaa

Rupesimme pienryhmäni kanssa miettimään aihetta "Yksilöllisyyden huomioiminen ohjaavassa opettajuudessa". Ajattelin, että olisi mukava kuulla aiheesta ajatuksia niiltä, jotka parhaillaan työskentelevät ammatillisena opettajana. Laitoin avunpyynnön kahteen alan facebook ryhmään. Toisesta ryhmästä ei tullut yhtään ajatuksia, toisestakin vain muutama.

Ensimmäisessä pohdinnassa tuotiin esille se, että aihe on tosi laaja. Koko opiskeluaika on yksilöllinen. Toisaalta sitä tulee miettiä tunnustamisen, opiskelutaitojen ja opiskelutahdin mukaan. Sitten tulee ottaa huomioon myös menetelmällinen puoli. Opiskeleeko opiskelija verkossa, etänä, työssä, lähiopetuksessa, tehtävinä, kokeena jne. Kolmantena seikkana tulee huomioida mahdollinen tuen tarve.

Toisessa vastauksessa annettiin konkreettinen esimerkki. Opiskelija kokee, että hänen on vaikea keskittyä teoriaopetukseen. Opettaja keskustelee hänen kanssaan, missä kohtaa luokassa on paras keskittyä (näköyhteys vain opettajaan vai koko luokkaan). Opettaja voi pyytää opiskelijaa tekemään muistiinpanoja ja he sitten yhdessä säännöllisesti arvioivat onko menetelmistä ollut apua.Meissä ei ole kahta samanlaista.Kolmannessa kerrottiin NAO-ohjelman aikaisesta lisäresurssista, jotka ovat ryhmänohjaajan rinnalla olevia  ohjaavia opettajia (Stadin ammattiopisto).  He aloittavat luomaan suhdetta opiskelijoihin jo opiskelijahaun aikana. Työnkuva on erittäin laaja: samanaikaisopettajuutta, omia ohjaustunteja, opintojen etenemisen seurantaa, tukiopetusta, konkreettista apua aikatauluissa, materiaalien hankkimisessa ja paperiasioiden selvittelyssä. Ohjaava opettaja on mahdollistaja ja monesti myös näköalojen avaaja sekä onnistumisen tunnistaja.

Tietoa ohjaavan opettajan työstä yksilöllisyyden huomioimisessa luin alla olevasta linkistä:

https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/ohjaavat_opettajat_stadin_aikuisopistossa.pdf

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti